Společnost

Jako rodinný podnik myslíme a jednáme se zaměřením na dlouhodobý horizont, abychom zajistili nezávislost naší společnosti a našich zaměstnanců i jejich rodin v budoucnosti.

Kromě toho je pro nás velmi důležitá odpovědnost za náš region, v němž jsme po generace hluboce zakořeněni. V tomto ohledu vytváříme pracovní místa a provozujeme sociální aktivity.

Kvalita a know-how

 • Úzká spolupráce s našimi zákazníky
 • Plánování a vývoj v týmu
 • Vysoce motivovaní zaměstnanci prostřednictvím osobního a profesního rozvoje
 • Networking našich specialistů v oblastech:
  • Plánování projektu
  • Návrh projektu (design)
  • Vývoj softwaru
  • Montáž

Hodnoty rodinné společnosti

 • Svou sociální odpovědnost bereme velmi vážně
 • Dlouhodobé jednání a myšlení
 • Nezávislost společnosti
 • Ocenění našich zaměstnanců a jejich rodin
 • Férové jednání s partnerskými společnostmi a dodavateli
 • Odpovědnost za náš region
 • Sociální závazek

Zajištění kvality

Společnost Eckhard Mauch dosahuje svých cílů díky vysoce motivovaným zaměstnancům. Vnímáme to jako naši povinnost podporovat osobní odpovědnost i profesní a osobní rozvoj. Úctivé zacházení se všemi zúčastněnými, začlenění zaměstnanců do rozhodovacích procesů a spravedlivé odměňování jsou dalšími důvody silného odhodlání a zvýšeného povědomí o kvalitě.

© Copyright Mauch s.r.o.