Právní poznámky

Mauch s.r.o.

Managing Directors: Oliver Mauch & Johannes Mauch
Za obsah odpovídá: Oliver Mauch
IČO: 10969080
DIČ: CZ10969080

Tel: +450 59 75 78 558
Email: oliver.mauch@mauch-sro.com
Teslova 1104, Přívoz,
702 00 Ostrava 
Česká Republika

Zákonné oznámení

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl sestaven s maximální pěčí. Nejsme však schopni příjmout žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jak je uvedeno v oddíle 7, odst. 1 TMG (Telemedia Act), my jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle článků 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené, nebo uložené informace třetích stran, ani pátrat po okolnostech, které naznačují nezákonnou aktivitu. Povinnosti odstranit, nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy bude známo konkrétní porušení zákona. Jakmile získáme informace o odpovídajících porušení, tento obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše přítomnost na internetu obsahuje odkaz na extérní weby třetích stran, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. V důsledku nejsme schopni příjmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese vždy poskytovatel, nebo provozovatel stránek. V době vytvoření odkazů na tyto stránky, byly tyto odkazy zkontrolovány a nebyl při této kontrole zjištěn žadný nezakonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních náznaků porušení nepřiměřená a nemožná. Jakmile získáme informace o odpovídajících porušeních, tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořena provozovateli stránek se vždy řídí německými autorskými právy. Písemný souhlas příslušného autora, nebo tvůrce je povinný pro kopírování, úpravy, distribuci a jakýkoli druh použití mimo omezení autorských práv. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nikoli však pro komerční využití. Pokud obsah této stránky nevytvořil provozovatel, je tento obsah chráněn autorským právem třetích stran. Pokud byste přesto zjistili porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Pokud získáme infromace o porušení zákona, tento obsah neprodleně odstraníme.

Ochrana dat

Používání našich webových stránek je obecně možné bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. V rozsahu, v jakém jsou na naších stránkách shromažďovány osobní ůdaje (jméno, adresa, nebo email), je to vždy v maximální možné míře prováděno dobrovolně. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou tyto údaje poskytnuty třetím stranám. Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. v souvislosti s komunikací přestřednictvím mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci požadavků na upozornění stránky třetími stranami po zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebylo výslovně požadováno, se tímto vysloveně vznáší. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako je nevyžádaná pošta.

Zdroj

Webová analýza

1. Použití Google Analytics

(1) Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google analytics používá tzv. „cookies“; jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele, aby pomohly analyzovat vaše používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle odesílají na server Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa předem zkrácena v rámci členských států EU, nebo v jiných zemích, které podepsaly smlouvu o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google jménem provozovatele těchto webových stránek použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, ke sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a pro používání internetu pro provozvatele webových stránek.

(2) IP adresa přenášená vaších prohlížečem v souvislosti s Google Analytics nebude spojena s žadnými jinými údaji, které google uchovává.

(3) Ukládání cookies můžete zabránit změnou nastavení softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby data generovaná souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) byla zaznamenávána a zpracovávána společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tento web používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp ()“. V důsledku toho jsou IP adresy před zpracováním zkráceny, aby se zabránilo jejich propojení s konkrétní osobou. Pokud údaje shromážděné o vás mají osobní odkaz, bude tento odkaz okamžitě vyloučen a osobní údaje odstraněny najednou.

(5) Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Vygenerované statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, podléhá společnost Google štítu EU-USA na ochranu soukromí-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation).

(6) Informace o poskytovateli třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com /analytics/terms/de.html, přehled ochrany údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně údajů: http://www.google. de/intl/de/policies/privacy.

(7) Tento web také používá Google Analytics k analýze toků návštěvníků napříč zařízeními z jednoho ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat v části „Moje data“, „Osobní údaje“ ve vašem zákaznickém účtu.

2. Použití Piwik

(1) Tato webová stránka používá webovou analytickou službu Piwik k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Vygenerované statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Právní základ pro používání Piwik je čl. 6 odst. 1 S.1 lit. F GDPR (General Data Prtection Regulation).

(2) Cookies (viz další podrobnosti v § 3) jsou uloženy ve vašem počítači k provedení této analýzy. Takto shromážděné informace ukládá odpovědná osoba pouze na server v [Německu]. Tuto analýzu můžete zastavit odstraněním stávajících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zabráníte ukládání cookies, možná nebudete moci tento web plně využívat. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením ve vašem prohlížeči. Používání Piwik lze zabránit odstraněním následujícího zaškrtnutí a aktivací modulu plug-in opt out: [Piwik iFrame].

(3) Tento web používá Piwik s rozšířením „AnonymizeIP“. V důsledku toho jsou IP adresy před zpracováním zkráceny, aby se zabránilo jejich propojení s konkrétní osobou. IP adresa zaslaná prostřednictvím Piwik z vašeho prohlížeče není propojena s jinými námi shromážděnými údaji.

(4) Program Piwik je open source projekt. Informace o ochraně údajů od poskytovatele třetí strany najdete na adrese http://piwik.org/privacy/policy.

3. Použití eTracker

(1) Na těchto webových stránkách se používají technologie společnosti etracker GmbH (http://www.etracker.com) ke shromažďování a ukládání dat pro marketingové a optimalizační účely. Tato data lze použít k vytváření profilů použití pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka webu. Soubory cookie umožňují rozpoznat internetový prohlížeč. Bez samostatného povolení od dotčené strany nebudou údaje shromážděné pomocí technologií eTracker použity k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek a nebudou kombinovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Proti shromažďování a ukládání dat s účinností pro budoucnost můžete kdykoli vznést námitku.

(2) Používáme eTracker k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Vygenerované statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Shromážděná data jsou trvale uložena a analyzována pomocí pseudonymu. Právním základem pro používání eTracker je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation).

(3) Informace o poskytovateli třetí strany: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Právním základem pro používání eTracker je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f DPR (General Data Protection Regulation).

4. Použití Jetpack/dříve WordPress.com-Stats

(1) Tento web používá webovou analytickou službu Jetpack (dříve WordPress.com-Stats) k analýze používání našich webových stránek a pravidelnému zlepšování. Vygenerované statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Systém také používáme pro opatření k ochraně zabezpečení webových stránek, např. rozpoznávání útoků nebo virů. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, podléhá společnost Automattic Inc. štítu EU-USA na ochranu soukromí-https://www.privacyshield.gov. Právním základem pro použití Jetpack je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation).

(2) Cookies (viz další podrobnosti v § 3) jsou uloženy ve vašem počítači k provedení této analýzy. Takto shromážděné informace jsou uloženy na serveru v USA. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zabráníte ukládání cookies, možná nebudete moci tento web plně využívat. Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením v prohlížeči nebo kliknutím na tlačítko „Odhlásit se kliknutím sem“ na stránce http://www.quantcast.com/opt-out.

(3) Tento web používá Jetpack s příponou, díky které jsou IP adresy zkráceny bezprostředně po sběru a před zpracováním, aby se zabránilo jejich propojení s konkrétní osobou.

(4) Informace o poskytovateli třetí strany: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, a poskytovatel třetí strany sledovací technologie: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy

5. Použití Adobe Analytics

(1) Tento web používá webovou analytickou službu Adobe Analytics (Omniture) k analýze používání našich webových stránek a pravidelnému zlepšování. Vygenerované statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, podléhá společnost Adobe štítu EU-USA na ochranu soukromí-https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Adobe Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation).

(2) Cookies (viz další podrobnosti v § 3) jsou uloženy ve vašem počítači k provedení této analýzy. Takto shromážděné informace jsou uloženy na serverech, také v USA. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zabráníte ukládání cookies, možná nebudete moci tento web plně využívat. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením ve vašem prohlížeči nebo kliknutím na tlačítka „opt-out“ na adrese http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

(3) Tento web používá Adobe Analytics (Omniture) s nastavením „Before Geo-Lookup: Replace the last’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, prostřednictvím kterého se vaše IP adresa zkrátí o poslední oktet a nahradí obecnou IP adresou tj. ten, který již nelze přiřadit. Adresu proto nelze spojit s konkrétní osobou.

(4) Informace o poskytovateli třetí strany: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irsko, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; privacy@adobe.com; informace o ochraně údajů: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6. Použití Scalable Central Measurement Procedure (SCM)

(1) Naše webové stránky používají Scalable Central Measurement Procedure od INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) k identifikaci klíčových statistických údajů týkajících se používání našich nabídek. Cílem měření dosahu je statisticky – na základě konzistentního standardního postupu – identifikovat intenzitu používání, počet uživatelů webové stránky a chování při procházení, a získat tak srovnatelné hodnoty na celém trhu.

(2) Pro webové nabídky, které jsou členy německého auditorského úřadu pro oběživo (IVW – http://www.ivw.eu) nebo se účastní studií prováděných Pracovní skupinou pro online mediální výzkum (AGOF – http: //www.agof). de), statistiky používání jsou pravidelně publikovány AGOF a Pracovní skupinou pro mediální analýzu (agma-http://www.agma-mmc.de), jakož i IVW, a lze je prohlížet na příslušných webových stránkách.

Zpracování dat

INFOnline GmbH shromažďuje a zpracovává údaje v souladu s německým zákonem o ochraně údajů. Technická a organizační opatření zajišťují, že jednotlivé uživatele nelze kdykoli identifikovat. Data, která by mohla být spojena s konkrétní identifikovatelnou osobou, jsou anonymizována co nejdříve.

1.1 Anonymizace IP adresy

Každá data vyžadují pro přenos dat na internetu jasnou adresu, takzvanou IP adresu. Způsob, jakým internet funguje, znamená, že z technického hlediska je nutné IP adresu alespoň na krátkou dobu uložit. IP adresy jsou před jakýmkoli zpracováním zkráceny a jsou zpracovávány pouze v anonymizované podobě. Nezkrácené IP adresy nebudou ukládány ani zpracovávány.

1.2 Geolokalizace až na úroveň federálních států/regionů

Takzvaná geolokalizace, tj. Určení místa, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno, se provádí pouze na základě anonymizované IP adresy a pouze do zeměpisné úrovně federálních států/regionů. Z takto získaných geografických informací nelze v žádném případě určit konkrétní místo pobytu uživatele.

1.3 Identifikační číslo zařízení

K rozpoznání počítačových systémů používá měření dosahu buď cookie s identifikátorem „ioam.de“, objekt místního úložiště, nebo anonymní podpis, který je vytvořen z různých informací automaticky přenesených z vašeho prohlížeče. Platnost cookies je omezena na maximálně 1 rok.

1.4 Ověření přihlášení

Pro měření sdíleného použití (použití služby z různých zařízení) může být identifikace uživatele během přihlášení, je-li k dispozici, přenesena na INFOnline jako anonymní.

2. Vymazání

Uložené procesy používání budou odstraněny nejpozději po 7 měsících.

3. Námitka

Pokud se měření nechcete zúčastnit, můžete se odhlásit pomocí následujícího odkazu: http://optout.ioam.de

Další informace o ochraně údajů během postupu měření lze nalézt na webových stránkách společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která provádí postup měření, na webových stránkách ochrany údajů AGOF (http://www.agof.de /datenschutz) a webové stránky pro ochranu údajů IVW (http://www.ivw.eu).

(2) Pomocí postupu SCM analyzujeme používání našich webových stránek a pravidelně jej vylepšujeme. Vygenerované statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro použití postupu SCM je čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation).

© Copyright Mauch s.r.o.